واقعیت افزوده(Augmented Reality)

واقعیت افزوده یا AR یک فناوری نوظهور است که [...]